หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง
อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
 
 
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
 
 
 
" เป็นเมืองน่าอยู่ สังคมเอื้ออาทร
ชุมชนเข้มแข็ง ปลอดยาเสพติด
ส่งเสริมการผลิตอาหาร ปลอดภัยจากสารพิษ
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สิ่งแวดล้อมสวยงาม
สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย บริหารจัดการดี "
วิสัยทัศน์ อบต.โพนทอง
 
 
พันธกิจ
 
    พัฒนาปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ มีคุณภาพได้มาตรฐาน
    พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน โดยเฉพาะ เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส สร้างหลักประกันความมั่นคงทางสังคม ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
    การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
    ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพของประชาชน เพิ่มมูลค่การผลิตและดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง
    ส่งเสริมการศึกษา การกีฬา การศาสนาและการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
    ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างชุมชนข้มแข็ง และสังคมเอื้ออาทรต่อกัน
    ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อม
    พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบล โดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อความเป็นเมืองน่าอยู่
 
 
ยุทธศาสตร์
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1
พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน/ การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
แนวทางการพัฒนา
  ก่อสร้าง ปรับปรุงสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ เช่น ถนน สะพาน ฯลฯ
  ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการต่าง ๆ เช่น แหล่งน้ำ ไฟฟ้า ฯลฯ
  การผังเมือง
  ระบบจราจร
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา
  ด้านการส่งเสริมอาชีพต่างๆ
  ด้านสวัสดิการสังคม เช่น พัฒนาผู้สูงอายุให้ได้รับเบี้ยยังชีพ /พัฒนาผู้พิการ /พัฒนาเด็กและเยาวชน พัฒนาที่พักอาศัยให้แก่ผู้ยากไร้ /ผู้ด้อยโอกาส ฯลฯ
  ด้านการศึกษา
  สุขภาพอนามัยของประชาชน
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน /สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
แนวทางการพัฒนา
  ด้านส่งเสริมประชาธิปไตย/สิทธิหน้าที่ของปวงชนชาวไทย
  ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
  ด้านการป้องกันการแพร่ระบาดยาเสพติด
 
 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง
Phon Thong Subdistrict Administrative Organization
 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอบ้านหมี่
จังหวัดลพบุรี 15110
  โทรศัพท์ : 036-472-349 โทรสาร : 036-472-349
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง
  จำนวนผู้เข้าชม 6,039,712 เริ่มนับ 14 ก.พ. 2565
  จัดทำโดย NAXsolution.com
  แผนผังเว็บไซต์
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10