กองช่าง

200fqc2cm1f

 

 ThongchaiD

นายธงชัย   แดงดีมาก

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

โทร. 0839783706

-ว่าง-

นายช่างโยธา

โทร. 

Porntipa

นางสาวพรทิพา    พวงภู่

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

โทร. 0890008167

  

 

R sree

นายรังษี   แก้วฆ้องวงษ์

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

โทร. 0847762915

Prateep

นายประทีป   เป้าบ้านเซ่า

พนักงานขับรถยนต์

โทร. 0898018796

 Kraisree

นายไกรศรี   เล้ากรรัตน์

พนักงานประจำรถบรรทุกขยะ

โทร. 0923638715

Putai

นายภูไท   จันทร์ชุ่ม

พนักงานประจำรถบรรทุกขยะ

โทร. 0890841329

 Pichai

นายพิชัย   สายโสภา

พนักงานประจำรถบรรทุกขยะ

โทร. 0895043033

 

200fqc2cm1f

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn