แหล่งท่องเที่ยว  ที่พัก  ร้านอาหาร
ศูนย์วัฒนธรรมตำบลโพนทอง  โรงแรมบ้านลายน้ำ                                     สวนอาหารครัวสุธิษา                 
โบราณสถาน หลวงพ่อปากแดง วัดทุ่งทะเลหญ้า  ป.4 รีสอร์ท  สวนอาหารรสนิยม
ภาพวาดโบราณ วัดบ้านหมี่ใหญ่