ร่วมสืบสาน

ภาษาถิ่นไทย-พวน

ส่วนที่1     ส่วนที่ 2    อักษรธรรม

  *****************************

  หอศิลปวัฒนธรรม

 

หอศิลปวัฒนธรรม ศูนย์วัฒนธรรมตำบลโพนทอง เป็นงานหนึ่งของศูนย์วัฒนธรรมตำบลโพนทอง

ได้เปิดเป็นทางการเมื่อวันที่  21 มิถุนายน 2558

มีนางบรรจบ  ชมกลิ่น เป็นผู้อำนวยการ โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญคือ

        1. เป็นสถานที่ฝึกอบรม จัดกิจกรรมดนตรี และนาฏศิลป์
        2. เป็นสถานที่ฝึกอบรม และจัดกิจกรรมด้านภาษาถิ่น
        3. เป็นสถานที่จัดกิจกรรมด้านศิลปะอื่น ๆ
        4. เป็นสถานที่จัดกิจกรรมนันทนาการ

             ดนตรีไทยเป็นมรดกอันล้ำค่าทางวัฒนธรรม ที่บรรพบุรุษของเราได้สร้างสมไว้ให้และเป็นเครื่องหมายอย่างหนึ่ง

        ที่แสดงลักษณะเฉพาะของชาติไทย เช่นเดียวกับภาษา  ศิลปวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณีอื่น ๆ

       สมควรที่เราซึ่งเป็นคนไทยจะภาคภูมิใจ  และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และปกป้องรักษาวัฒนธรรม 

     ตลอดจนร่วมกันรักษาภูมิปัญญาของบรรพบุรุษให้สืบทอด และปลูกฝังค่านิยมที่งดงามของไทย

    สร้างความภาคภูมิใจให้กับเด็กและเยาวชน คนรุ่นปัจจุบันให้หันมาใส่ใจ และมีส่วนร่วมกันเป็นพลัง

ในการอนุรักษ์มรดก  ทางวัฒนธรรมของชาติให้ยั่งยืนตลอดไป

******************

 

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn