ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๖     และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๖ และ ๒๗ ให้ดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติในการจัดทำแผนดำเนินงานฯ   เพื่อเป็นการกำหนดทิศทางในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องซึ่งกันระหว่างแผนทุกแผน และงบประมาณรายจ่ายประจำปี

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn