ผู้พิการรายใดที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ และ ยังไม่เคยมาขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ สามารถมายื่นคำขอขึ้นทะเบียน เพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ ภายในวันที่ 20 ของทุกเดือน เพื่อจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพในเดือนถัดไป

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn