ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) ภายในเดือนกุมภาพันธ์

ชำระภาษีภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน (ร้านค้า)

ภาษีบำรุงท้องที่ ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5) ภายในเดือนมกราคม

ชำระภาษีภายในเดือนเมษายนของทุกปี (ทุ่งนา)

ภาษีป้าย ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) ตั้งแต่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม

ชำระภาษีภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน (ป้าย)

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่าง ๆ ตาม พ.ร.บ.สาธารณสุข พ.ศ.2535

ยื่นแบบคำขอใบอนุญาต ตาม พ.ร.บ.สาธารณสุข พ.ศ. 2535

พร้อมหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้าน

หากพ้นกำหนดการชำระภาษีดังกล่าว ต้องเสียภาษีเพิ่มตามกฎหมาย...

“ท่านคือบุคคลสำคัญในการพัฒนาตำบลของเรา”

เสียภาษีเป็นหน้าที่ จะได้มีเงินพัฒนาตำบล อบต.คืนให้ท่านอีกหน

ในรูปผลของการพัฒนา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง โทร/โทรสาร. 036-472349

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn