แหล่งท่องเที่ยวโบราณสถานหลวงพ่อปากแดง
แหล่งท่องเที่ยวศูนย์วัฒนธรรมตำบลโพนทอง
แหล่งท่องเที่ยวภาพวาดโบราณวัดบ้านหมี่ใหญ่

นายกฤช   เมธาประดิษฐสกุล

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง